Vi erbjuder våra kunder 1 års garanti när vi köper en produkt via vår webbplats. Denna garanti täcker tillverkningsskador som missfärgning, fel montering eller ytterligare skador som gör att produkten inte används för normal användning.
 
FEVLETs garanti täcker alla produktions- och leveransskador och kan tillämpas om en produkt är defekt vid ankomsten. Det täcker inte defekter eller skador orsakade av vårdslöshet. Se nedan för exempel.
   
  • Skada orsak genom att inte följa våra produktinstruktioner och vårdråd.
  • Skada orsakad av vårdslöshet och om du inte använder produkten korrekt, med försiktighet.
  • Slitage och rivning av en produkt på grund av normalt slitage.
  • Missfärgande orsak genom användning över tid.
  • Skador orsakade av någon form av olycka.
 
I ett fall där till exempel ett av dessa uttalanden gäller kan vi inte tillhandahålla användningen av vår garanti. Den lagstadgade standardgarantin gäller fortfarande och garantin som vi tillhandahåller inte utbyter eller begränsar den lagstadgade standardgarantin som gäller enligt lag. Om produkten undersöks och inte är berättigad till garantiåtgärd kommer kravet att avslås och FEVLET skickar tillbaka artikeln i retur. I detta fall debiterar FEVLET kunden en avgift för retur av produkten.
  
Om du vill rapportera en produkt för garanti och är berättigad till en garantiåtgärd enligt den garanti som tillhandahålls av FEVLET eller den lagstadgade standardgarantin som gäller enligt lag, vänligen skicka ett krav till vårt kundtjänstteam så kommer de att göra en undersökning och tillhandahålla ytterligare instruktioner och hjälp. 
KONTAKTA OSS (KUNDTJÄNST)
  
Om en produkt inte längre finns i lager på vår webbplats eller inte är tillgänglig, har kunden rätt att ersätta den produkten med en produkt med liknande värde, design och utseende. Kunden har också rätt att få återbetalning.
     
Alla försök till bedrägerier kommer att rapporteras till myndigheterna. FEVLET förbehåller sig rätten att inte behandla ditt anspråk om misstänkt försök till bedrägeri.